Παράκτιος καθαρισμός στο Λαγονήσι. Διοργάνωση iSea και Ethelon