Στα πλαίσια της συμμετοχής μα στο ΕΣΠΑ 2014-2020 επιδοθήκαμε σε αθλοπαιδίες στο πάντα φιλόξενο Anima Club!