Αγιασμός για τη νέα εκπαιδευτική χρονιά 2018 2019 .