ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΣ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος:
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ


Αντιπρόεδρος:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΟΣ


Γενικός Γραμματεύς:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΔΟΜΑΤΕΑΣ


Ταμίας:
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕ


Έφορος:
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΙΔΑ


ΙΣΤΟΡΙΚΟ

  • 1973  -
  • Το 1973 η Ε.Γ.Ν.Υ.Α. ίδρυσε στην Κηφισιά το «ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ» για την περίθαλψη, εκπαίδευση και απασχόληση Α.Ν.Υ..

  • 1980  -
  • Το 1980 εγκαινίασε στη Νέα Ερυθραία την «ΣΤΕΓΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ», όπου μεταφέρθηκαν οι πάρα πάνω δραστηριότητες, κυρίως όμως λειτούργησε το πρώτο στην Αττική Οικοτροφείο για Α.Ν.Υ..

  • 1986  -
  • Το 1986 η Ε.Γ.Ν.Υ.Α. θεμελίωσε το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Α.Ν.Υ. «Η ΣΤΕΓΗ» στην θέση Κιτέζα Λαγονησίου Αττικής, σε έκταση 25 στρεμμάτων και άρχισε την κατασκευή με χρηματοδότηση κατά 55% της ΕΟΚ και 45% του Κράτους. Το έργο περατώθηκε το 1995.

  • 1998  -
  • Στο Κέντρο αυτό το 1998 μεταστεγάστηκε η «ΣΤΕΓΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ». Στη «ΣΤΕΓΗ» η Ε.Γ.Ν.Υ.Α. περιθάλπει, απασχολεί σε διάφορα εργαστήρια, στεγάζει και φροντίζει την ψυχοσωματική υγεία των Α.Ν.Υ. και στηρίζει τις οικογένειές τους.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

 Ημιαυτόνομη διαβίωση μέχρι σε 60 Α.Ν.Υ. στη "ΣΤΕΓΗ" Λαγονησίου.

 Κατάρτιση Α.Ν.Υ. σε ποικίλους τομείς ειδικοτήτων και απασχόληση εκείνων που δεν μπορούν να καταρτισθούν.

 Προώθηση στην αγορά εργασίας ή σε εναλλακτικές μορφές εργασίας όσων Α.Ν.Υ. έχουν τις δυνατότητες.

 Συμβουλευτική Υποστήριξη Α.Ν.Υ., γονέων και οικογενειών τους, στην περιοχή Ανατολικής Αττικής.

 Προσωρινή παροχή ημιαυτόνομης διαβίωσης σε Α.Ν.Υ. τέκνα μελών της Ε.Γ.Ν.Υ.Α. ή Α.Ν.Υ. που έχουν πιστοποιηθεί από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή της Ε.Γ.Ν.Υ.Α. και κατοικούν στην περιοχή των κοντινών Δήμων και Κοινοτήτων, σε περίπτωση ασθένειας ή άδειας των γονέων.

 Ανάληψη καινοτόμων και ερευνητικών προγραμμάτων, μέσα στις υπάρχουσες δυνατότητες (προσωπικό – μέσα) της Ε.Γ.Ν.Υ.Α..

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ την: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Copyright © 2019 by Egnya ~ All Rights Reserved