Η Ε.Γ.Ν.Υ.Α. είναι ένα ειδικό φιλανθρωπικό σωματείο που παρέχει φροντίδα και υποστήριξη σε άτομα με νοητική αναπηρία.

Προφίλ - ΕΓΝΥΑ

Προφίλ Ε.Γ.Ν.Υ.Α.

Μια Προοδευτική Φωνή για την Προστασία και την Ενίσχυση των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία

Η Ε.Γ.Ν.Υ.Α. είναι Ν.Π.Ι.Δ. ειδικώς αναγνωρισμένο ως Φιλανθρωπικό Σωματείο και πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής. Διοικείται από ένα πενταμελές αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από μέλη μας, γονείς και συμπαραστάτες.

Η Ιστορία μας

Ιδρύθηκε το 1973, όταν μια ομάδα γονέων με κοινό όραμα ενώθηκε με τη σύσταση του Σωματείου «Ένωση Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων». Κοινός στόχος των γονέων ήταν η δημιουργία μιας Στέγης για τα παιδιά τους, όταν οι ίδιοι δεν θα είχαν πλέον τη δυνατότητα να τα υποστηρίξουν. Όραμα τους ήταν η εξασφάλιση της ποιοτικής διαβίωσης των παιδιών τους σε ένα ζεστό περιβάλλον, το οποίο προσομοιάζει με εκείνο της οικογένειας. Η δημιουργία μιας ΣΤΕΓΗΣ όπου οι άνθρωποι με νοητική αναπηρία θα μπορούσαν να ζήσουν ως ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου, λαμβάνοντας την κατάλληλη υποστήριξη για την εξέλιξη και ενδυνάμωσή τους.

Εθελοντές
0
Δωρεές
0
Δραστηριότητες
0
Εκδηλώσεις
0

1973

Το 1973 η Ε.Γ.Ν.Υ.Α. ίδρυσε στην Κηφισιά το «ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ» για την περίθαλψη, εκπαίδευση και απασχόληση ατόμων με νοητική αναπηρία.

1980

Το 1980 εγκαινίασε στη Νέα Ερυθραία την «ΣΤΕΓΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ», όπου μεταφέρθηκαν οι πάρα πάνω δραστηριότητες, κυρίως όμως λειτούργησε το πρώτο στην Αττική Οικοτροφείο για άτομα με νοητική αναπηρία.

1986

Το 1986 η Ε.Γ.Ν.Υ.Α. θεμελίωσε το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ατόμων με νοητική αναπηρία «Η ΣΤΕΓΗ» στην θέση Κιτέζα Λαγονησίου Αττικής, σε έκταση 25 στρεμμάτων και άρχισε την κατασκευή με χρηματοδότηση κατά 55% της ΕΟΚ και 45% του Κράτους. Το έργο περατώθηκε το 1995.

1998

Στο Κέντρο αυτό το 1998 μεταστεγάστηκε η «ΣΤΕΓΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ». Στη «ΣΤΕΓΗ» η Ε.Γ.Ν.Υ.Α. περιθάλπει, απασχολεί σε διάφορα εργαστήρια, στεγάζει και φροντίζει την ψυχοσωματική υγεία των ατόμων με νοητική αναπηρία και στηρίζει τις οικογένειές τους.

Αποστολή μας

Σκοπός της Ε.Γ.Ν.Υ.Α. είναι η ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων ατόμων, ώστε να διαβιούν με ποιότητα ζωής και να συμμετέχουν σε κάθε πτυχή της ζωής ως ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου. Η αποδοχή, ο σεβασμός και η εξέλιξη της προσωπικότητας των ατόμων αποτελούν βασικές αρχές της Ε.Γ.Ν.Υ.Α.

Αποστολή μας - ΕΓΝΥΑ

"ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ Ε.Γ.Ν.Υ.Α."

Η Ε.Γ.Ν.Υ.Α. ξεκίνησε τη δράση της στην Κηφισιά με την ίδρυση του «Κέντρου Ειδικής Εκπαιδεύσεως» που λειτούργησε με σκοπό την υποστήριξη, εκπαίδευση και απασχόληση των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1980, το Κέντρο μεταστεγάστηκε στην Νέα Ερυθραία και παράλληλα λειτούργησε το πρώτο Οικοτροφείο στην Αττική για ανθρώπους με νοητική αναπηρία με την επωνυμία «Στέγη Ειδικής Θεραπευτικής Αγωγής».

Από το 1998 έως σήμερα η «ΣΤΕΓΗ» της Ε.Γ.Ν.Υ.Α. εδρεύει στο Λαγονήσι Αττικής. Εξυπηρετεί 72 ενήλικες με νοητική αναπηρία και λειτουργεί Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και Οικοτροφείο σε εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 25 στρεμμάτων. Η «ΣΤΕΓΗ» είναι ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, όπου ο κάθε ένας αποτελεί μέλος της δικής μας μεγάλης οικογένειας. Ο κάθε ένας βάζει τον δικό του λίθο και λαμβάνει ενεργό ρόλο στην καθημερινότητα.

Υπηρεσίες - Χώροι

Οι χώροι μας αναδεικνύουν την αγάπη και τη φροντίδα που διακρίνουν κάθε δράση μας. Από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια έως τις στέγες διαβίωσης, από την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων μέχρι το γυμναστήριο και το φυσικοθεραπευτήριο, ο κάθε χώρος σχεδιάστηκε για να προσφέρει ασφάλεια, άνεση και ευκαιρίες ανάπτυξης.

Εδώ, συναντάμε τις ανάγκες και ενισχύουμε το δυναμικό κάθε ατόμου, καθώς προάγουμε μια κοινότητα αγάπης και αλληλεγγύης. Καλωσορίστε σε έναν κόσμο που εμπνέει, ενισχύει και φροντίζει.

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

Η Ε.Γ.Ν.Υ.Α. παρέχει υποστηριζόμενη διαβίωση σε άτομα με νοητική αναπηρία, δημιουργώντας ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον όπου η αυτονομία και η άνεση των ενδιαφερομένων έχουν υψηλή προτεραιότητα.

Ειδική Εκπαίδευση

Μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης, η Ε.Γ.Ν.Υ.Α. προσφέρει τη δυνατότητα στα άτομα με νοητική αναπηρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να ενσωματωθούν στην κοινωνία.

Κατάρτιση & Απασχόληση

Μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και ευκαιριών απασχόλησης, η Ε.Γ.Ν.Υ.Α. προωθεί την ενσωμάτωση των ατόμων με νοητική αναπηρία στο εργασιακό περιβάλλον.

Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία παρέχει στους ωφελούμενους τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες και να ενισχύσουν την αυτονομία τους μέσω δραστηριοτήτων που εστιάζουν στη λειτουργικότητα και την αυτοπεποίθηση.

Κοινωνική Υπηρεσία

Η κοινωνική υπηρεσία προσφέρει υποστήριξη και συμβουλές στα άτομα με νοητική αναπηρία και τις οικογένειές τους, προωθώντας την κοινωνική ενσωμάτωση και την αυτονομία.

Ψυχολογική Υποστήριξη & Συμβουλευτική

Οι ψυχολογικές υπηρεσίες παρέχουν την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική σε άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω της νοητικής αναπηρίας.

Νοσηλευτική Φροντίδα

Η νοσηλευτική φροντίδα παρέχει την απαραίτητη περίθαλψη και φροντίδα σε όσους τη χρειάζονται, εξασφαλίζοντας την υγεία και την ευεξία των ατόμων με νοητική αναπηρία.

Ιατρική Παρακολούθηση

Η Ε.Γ.Ν.Υ.Α. παρέχει ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα, διασφαλίζοντας την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη και τη διαχείριση των ιατρικών αναγκών των ατόμων με νοητική αναπηρία.

 

 

 

Εργαστήρια

για εκπαίδευση και απασχόληση

Κοιτώνες

σε δωμάτια των δύο ατόμων

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

ευρύχωρη και φωτεινή, που χρησιμοποιείται σαν εστιατόριο καθώς και για εορτές και συγκεντρώσεις

Μαγειρείο

σύγχρονα εξοπλισμένο

Γυμναστήριο

ενόργανης γυμναστικής και υπαίθριους χώρους για γυμναστική, αθλοπαιδιές και αθλητισμό

Φυσικοθεραπευτήριο

κατάλληλα εξοπλισμένο για τα άτομα με νοητική αναπηρία της «ΣΤΕΓΗΣ», που έχουν ανάγκη

Αίθουσες

Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντού, Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, Ιατρείων, Λογιστηρίου, Γραμματείας

Βιβλιοθήκη

με ποικίλα βοηθήματα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΔΟΜΑΤΕΑΣ

Αντιπρόεδρος

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΣΠΗ

Γενικός Γραμματεύς

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ταμίας

ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΜΟΥ

Έφορος

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Διευθύντρια

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ

Ιατρός/Επιστ.Υπεύθυνη

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΙΝΙΩΤΗ

Κοινωνική Υπηρεσία

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΡΥΩΝΙΔΗ

Ψυχολόγος

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΙΚΙΔΟΥ

Προσφορές μας για μια καλύτερη ζωή

Στην Ε.Γ.Ν.Υ.Α., δεσμευόμαστε να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής όλων των ατόμων που μας εμπιστεύονται. Αναλαμβάνουμε:

Ημιαυτόνομη Διαβίωση στη "ΣΤΕΓΗ" Λαγονησίου

Προσφέρουμε ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για έως και 60 Ατόμα με Νοητική Αναπηρία

Κατάρτιση και Απασχόληση

Παρέχουμε κατάρτιση σε ποικίλους τομείς ειδικοτήτων και ευκαιρίες απασχόλησης για όσους δεν μπορούν να καταρτιστούν

Υποστήριξη και Συμβουλευτική

Παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη σε Ατομα με Νοητική Αναπηρία, γονείς και οικογένειες στην περιοχή Ανατολικής Αττικής

Προσωρινή Διαβίωση

Προσφέρουμε προσωρινή ημιαυτόνομη διαβίωση σε περίπτωση ασθένειας ή άδειας των γονέων στα Ατομα με Νοητική Αναπηρία

Καινοτόμα Προγράμματα

Αναλαμβάνουμε καινοτόμα και ερευνητικά προγράμματα προς όφελος των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία

Με αγάπη και αφοσίωση, δημιουργούμε ένα κοινό μέλλον γεμάτο ευκαιρίες και ελπίδα για όλους.

Μείνετε Ενημερωμένοι

Ενημερωθείτε για τα Τελευταία Νέα

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία για τα θέματα που αφορούν τα άτομα με νοητική αναπηρία; Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν την κοινότητά μας.

1) Η Δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας των δομών από τα ΚΔΗΦ/Λοιπά Κέντρα, τα οποία χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο ΠεΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-202, μέχρι 31/12/2025.

H ΕΓΝΥΑ με την ένταξη της Δομής στην ΠΠ 2021-2027, εξασφαλίζει τα κάτωθι:

Α) Την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες, ως εξής:

i) εκτίμηση αναγκών, εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένου πλάνου εκπαίδευσης, φροντίδας και αποκατάστασης, μεταξύ των οποίων υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης,

ii) εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες και σε δεξιότητες καθημερινής ζωής, με ιδιαίτερη αναφορά σε εφαρμογές της

σύγχρονης τεχνολογίας, στην υποστηριζόμενη λήψη απόφασης και σε προγράμματα σεξουαλικής αγωγής και υγείας, καθώς και στην προετοιμασία για την αυτόνομη ή υποστηριζόμενη διαβίωση,

iii) ανάπτυξη και προαγωγή των επαγγελματικών/εργασιακών δεξιοτήτων, μεταξύ των οποίων επαγγελματικός

προσανατολισμός και προεπαγγελματική κατάρτιση,

iv) προώθηση στην απασχόληση και εργασιακή ένταξη, με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων,

v) υποστηρικτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο,

vi) παρασκευή γευμάτων και εστίαση των ωφελούμενων,

vii) ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες,

viii) προγράμματα εκπαίδευσης, υποστήριξης και συμβουλευτικής των οικογενειών ή/και των φροντιστών,

ix) προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης της κοινότητας για θέματα που αφορούν στην αναπηρία, στην

καταπολέμηση σχετικών προκαταλήψεων και σην υιοθέτηση σύγχρονων αντιλήψεων για αυτήν,

x) προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης για το προσωπικό και τους εθελοντές,

xi) καταγραφή και συνεχής αξιολόγηση των δραστηριοτήτων,

xii) μεταφορά των ωφελούμενων από και προς τη Δομή

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται τουλάχιστον 4 και όχι πάνω από 8 ώρες για κάθε ωφελούμενο ανά ημέρα, κατάτις εργάσιμες ημέρες, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των ωφελούμενων από και προς τη Δομή.

Β)Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς/φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιώνόπως τα Κέντρα Κοινότητας, και άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα(π.χ. δήμους, αθλητικούς, πολιτιστικούς ή άλλου είδους συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότητα κτλ), με στόχο τη διασύνδεση της δομής με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.