Το οικοτροφείο της Στέγης στεγάζεται σε δύο κοιτώνες με τρίκλινα δωμάτια και μέγιστη δυναμικότητα 60 ενήλικα άτομα με νοητική υστέρηση, στα οποία παρέχεται 24ωρη φροντίδα κα φιλοξενία. Βασικός σκοπός του οικοτροφείου είναι η εξασφάλιση μιας αξιοπρεπούς υποστηριζόμενης διαβίωσης, η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και η  ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η αυτονομία και η ενεργή συμμετοχή των ωφελούμενων σε ένα προστατευόμενο και ασφαλές περιβάλλον όμοιο με αυτό της οικογένειάς τους.