Στα εργαστήρια της Στέγης, οι ωφελούμενοι καταρτίζονται σε ειδικά εξοπλισμένα παραγωγικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια σε αντικείμενα όπως η κηποτεχνία, η κηροπλαστική, το decoupage, η παρασκευή χειροποίητου σαπουνιού και καλλυντικών, κ.ά. Αναπόσπαστο κομμάτι  του ευέλικτου προγράμματος του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας της Στέγης αφορούν τα εξατομικευμένα προγράμματα κοινωνικοποίησης, ειδικής αγωγής, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, εικαστικής θεραπείας, γυμναστικής και φυσικοθεραπείας. Το πρόγραμμα των Εργαστηρίων της Στέγης στοχεύει στην ανάπτυξη κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, καθώς και στην αύξηση της λειτουργικότητας κάθε ωφελούμενου, με γνώμονα τις προσωπικές ανάγκες, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ωφελούμενου.

  • Κηπουρικής
  • Παρασκευής Σαπουνιού/Καλλυντικών
  • Παρασκευής Κεριού
  • Decoupage