Στα πλαίσια της συμμετοχής μα στο ΕΣΠΑ 2014-2020 επισκεφθήκαμε τον Ιππικό Όμιλο Κουβαρά.