Η Ε.Γ.Ν.Υ.Α. είναι ένα ειδικό φιλανθρωπικό σωματείο που παρέχει φροντίδα και υποστήριξη σε άτομα με νοητική αναπηρία.

Ευρωπαϊκές Συνεργασίες - ΕΓΝΥΑ

Ευρωπαϊκές Συνεργασίες

Η Ε.Γ.Ν.Υ.Α. προωθεί τη διεθνή συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μέσω διαφόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών. Μέσα από τη συμμετοχή μας σε προγράμματα και συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς, διευρύνουμε το πεδίο δράσης μας και ενισχύουμε την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών

Την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024 συμμετείχαμε στην εκδήλωση ενημέρωσης για τον τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εrasmus+ 2024 που διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία από το IKY/ Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+. Ο Συντονιστής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Ε.Γ.Ν.Υ.Α. κ. Περικλής Βαβουράκης, συμμετείχε ως εισηγητής, παρουσιάζοντας ως καλή πρακτική την μεθοδολογία για την επιτυχή υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης από το πρόγραμμα Erasmus+ Μαθησιακής Κινητικότητας Key Action 1 (ΚΑ1) στον τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τίτλο σχεδίου «Η νέα εποχή της Ε.Γ.Ν.Υ.Α.» (“The new era of EGNYA”).

Ευρωπαϊκές Συνεργασίες - ΕΓΝΥΑ
Ευρωπαϊκές Συνεργασίες - ΕΓΝΥΑ

Από τις 13-15 Σεπτεμβρίου 2023 ο Συντονιστής των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων της Ε.Γ.Ν.Υ.Α. συμμετείχε σε σεμινάριο με θέμα την Διαπίστευση για συμμετέχοντες φορείς στα προγράμματα Erasmus στον Τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το οποίο διοργανώθηκε στην Κέρκυρα από το ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το Πρόγραμμα Erasmus+ Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε δικτύωση με ομοειδείς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

27 Μαρτίου 2023 – Συμμετοχή του Συντονιστή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Ε.Γ.Ν.Υ.Α. σε ομάδα εργασίας για την Κοινωνική Πολιτική στα πλαίσια του EPR (European Platform for Rehabilitation). Στη συγκεκριμένη ομάδα συζητήθηκαν οι καινούριες κατευθύνσεις και τάσεις στο επίπεδο της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Συντονιστής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων – Εργοθεραπευτής και η Ψυχολόγος της Ε.Γ.Ν.Υ.Α. συμμετείχαν από τις 9 έως τις 11 Φεβρουαρίου 2023 σε συναντήσεις εργασίας στην Ιταλία με τους πέντε ευρωπαϊκούς οργανισμούς που θα συμμετάσχουν στα πλαίσια του Erasmus + KA2 στο Narrate Project που αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας εκπαίδευσης των εκπαιδευτών ατόμων με αυτισμό για τη μετάβαση τους στην ανοιχτή αγορά εργασίας.

Ευρωπαϊκές Συνεργασίες - ΕΓΝΥΑ

Στις 24 & 25/11/2022 η Κοινωνική Λειτουργός της Ε.Γ.Ν.Υ.Α. παρευρέθηκε στο ετήσιο Συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία που διοργανώθηκε από το European Disability Forum και την European Comission στις Βρυξέλλες. Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου αναπτύχθηκαν από υπευθύνους χάραξης πολιτικής, εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους των ατόμων με αναπηρία, ζητήματα σχετικά με τις παγκόσμιες πολιτικές για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, την βία κατά των ατόμων με αναπηρία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι με αναπηρία.

Ευρωπαϊκές Συνεργασίες - ΕΓΝΥΑ
Ευρωπαϊκές Συνεργασίες - ΕΓΝΥΑ

Στις 15-17/11/2022 η Ε.Γ.Ν.Υ.Α., ως μέλος του EPR (European Platform for Rehabilitation) παρευρέθηκε στην έδρα του L’ADAPT στο Παρίσι και στις εγκαταστάσεις του PéVA®, το οποίο λειτουργεί εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία στην Chinon (Γαλλία). Τα μέλη του EPR είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν καλές πρακτικές για την ανεξάρτητη διαβίωση και να συζητήσουν σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, τις κατευθύνσεις του ΟΗΕ για την αποιδρυματοποίηση και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία.

Ευρωπαϊκές Συνεργασίες - ΕΓΝΥΑ

Στα πλαίσια του Συνεδρίου “Quality of life and support Services” που διοργανώθηκε από το EASPD το διάστημα 13-15/10/2022, ο Συντονιστής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων της ΕΓΝΥΑ βρέθηκε στη Μάλτα. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν θέματα ενδιαφέροντος γύρω από την ποιότητα ζωής και την ποιότητα υπηρεσιών που παρέχονται στα άτομα με αναπηρία. Αναπτύχθηκε επαφή τόσο με φορείς του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού και τέθηκαν επί τάπητος θέματα μελλοντικής συνεργασίας σε ζητήματα που αφορούν άμεσα τους παρόχους υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία.

Ευρωπαϊκές Συνεργασίες - ΕΓΝΥΑ

Στα πλαίσια του Erasmus+ contact Seminar ‘Supporting the inclusion of disadvantaged audiences and learners with fewer opportunities’ ο Συντονιστής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων της ΕΓΝΥΑ με την ευγενική συγχρηματοδότηση από το ΙΚΥ, βρέθηκε στο Βέλγιο το διάστημα 26-29/09/2022 όπου συνάντησε φορείς από όλη την Ευρώπη που δραστηριοποιούνται με άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. Υπήρξε δικτύωση με διαφορετικούς φορείς από το εξωτερικό όπου συζητήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας στο επίπεδο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα προγράμματα ΚΑ1 και μικρής κλίμακας συνεργασίες ΚΑ2.

Ευρωπαϊκές Συνεργασίες - ΕΓΝΥΑ

Τον Ιούλιο του 2022 ως Οργανισμός Υποδοχής καλωσορίσαμε συναδέλφους από το Κέντρο Ειδικής Αγωγής Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 im. Jana Matejki (Πολωνία) και τον Οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας – Αποκατάστασης Mariaberg (Γερμανία) για την διενέργεια επιτόπιας παρακολούθησης των εργασιών μας, καθώς και την γνωριμία με τον ωφελούμενο πληθυσμό μας, τον τρόπο λειτουργίας, τους σκοπούς/στόχους μας καθώς και με τα επιμέρους προγράμματά μας στα πλαίσια δικτύωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας – καλών πρακτικών.

Ευρωπαϊκές Συνεργασίες - ΕΓΝΥΑ

24-25/05/2022 Ο Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων συμμετείχε στο Gobal Oriented Project Planning Workshop που διενεργήθηκε στις Βρυξέλλες από τον οργανισμό European Platform for Rehabilitation (EPR).

Ο Συντονιστής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΕΓΝΥΑ, κος Περικλής Βαβουράκης, συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο του EASPD το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Zagreb της Κροατίας στις 5 & 6 Μαΐου 2022 με θέμα: «Το δικαίωμα της εργασίας στο μέλλον: Ποιος ο ρόλος της κοινωνικής οικονομίας;» (“The Future of the Right to Work: What Role of the Social Economy?”), όπου αναλύθηκαν διεξοδικά η σημασία και ο ρόλος της Κοινωνικής Οικονομίας στην επαγγελματική συμπερίληψη των Ατόμων με Αναπηρία.

Ευρωπαϊκές Συνεργασίες - ΕΓΝΥΑ

Στις 16/03/2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των συντονιστών ευρωπαϊκών προγραμμάτων φορέων μελών του EPR (European Platform for Rehabilitation) όπου συμμετείχε και ο Φορέας μας και παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις σε επίπεδο ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα ζητήματα αναπηρίας. Παρουσιάστηκαν επίσης διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα σε σχέση με την εργασία και την τεχνολογία. Τέλος συζητήθηκε η δυνατότητα συνεργασίας και ανάπτυξης κοινών δράσεων και προγραμμάτων ανάμεσα στους φορείς.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα Erasmus το διάστημα 04/02/2022 – 10/02/2022 υλοποιήθηκε και η 2η χρηματοδοτούμενη Μαθησιακή Κινητικότητα KA1 – Τομέας Εκπαίδευση Ενηλίκων. Η συμμετέχουσα ομάδα παρακολούθησε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Best for SEN – Adult Education & Care” από τον Εκπαιδευτικό Φορέα Anatolia Education & Consulting, στην Λισαβόνα Οι συμμετέχοντες συν εκπαιδεύτηκαν σε θεματικές όπως η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ABA), η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, η Παιγνιοθεραπεία – Μουσικοθεραπεία, ολοκληρώνοντας το Σχέδιο Κινητικότητας “The New Era of EGNYA”, υπογραμμίζοντας το όραμα του Φορέα για την “Νέα Εποχή της ΕΓΝΥΑ”.

Ευρωπαϊκές Συνεργασίες - ΕΓΝΥΑ
Ευρωπαϊκές Συνεργασίες - ΕΓΝΥΑ

Στις 16 Δεκεμβρίου 2021 ο Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Ε.Γ.Ν.Υ.Α συμμετείχε στο «EPR Webinar on outcome and impact measurement for social services and interventions», όπου ανταλλάχθηκαν μέθοδοι, εργαλεία, καλές πρακτικές και εμπειρίες μεταξύ των μελών της European Platform for Rehabilitation σε σχέση με την μέτρηση των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου των υπηρεσιών και παρεμβάσεων στους τομείς της εργασιακής αποκατάστασης, της αναπηρίας και της ψυχικής υγείας.

Στις 10 Δεκεμβρίου 2021 ο Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Ε.Γ.Ν.Υ.Α. συμμετείχε ως εισηγητής στο online event της EPR «Challenges and Good Practice Supporting Older People with Disabilities» όπου σε συνεργασία με άλλους Ευρωπαϊκούς Φορείς και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συζητήθηκαν οι προκλήσεις καλές πρακτικές, και πρωτοβουλίες ως προς την γήρανση των ανθρώπων με αναπηρίες.

Την 1η Δεκεμβρίου 2021 ο Συντονιστής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Ε.Γ.Ν.Υ.Α. συμμετείχε στο online event “Resilience, creativity and co-production under COVID-19” της EPR όπου συζητήθηκαν με παρόχους υπηρεσιών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλές πρακτικές, παράγοντες επιτυχίας και προτάσεις πολιτικών με σκοπό την ανάλυση του τρόπου που οι φορείς παροχής υπηρεσιών που υποστηρίζουν ανθρώπους με αναπηρία παρουσιάζουν ευελιξία, δημιουργικότητα και συμπράξεις κατά την διάρκεια της Covid-19.

Στα πλαίσια της συμμετοχής μας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό European Platform for Rehabilitation (EPR) ο Συντονιστής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Ε.Γ.Ν.Υ.Α. επισκέφτηκε τον Ομοειδή Οργανισμό Mariaberg στην Γερμανία στις 16 -17 Νοεμβρίου 2021 με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών και δυσκολιών όσον αφορά τις υπηρεσίες στην Κοινότητα.

Ευρωπαϊκές Συνεργασίες - ΕΓΝΥΑ

Στις 3 Νοεμβρίου 2021 ο Συντονιστής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Ε.Γ.Ν.Υ.Α συμμετείχε στο Workshop for Greece: SEQF (Supported Employment Quality Criteria) σχετικά με τα Κριτήρια Ποιότητας στην Υποστηριζόμενη Εργασία.

Στις 12-14 Οκτωβρίου 2021 η Ε.Γ.Ν.Υ.Α συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο του Οργανισμού EASPD στις Βρυξέλλες με θέμα: “Person centred technology to empower people and disability services” σχετικά με την προσωποκεντρική τεχνολογία και την ενδυνάμωση των υπηρεσιών υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία.

Ευρωπαϊκές Συνεργασίες - ΕΓΝΥΑ

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, ο Φορέας μας συμμετείχε στο διαδικτυακό working group του Οργανισμού European Platform for Rehabilitation με θεματική ενότητα: Innovation Taskforce: Employment, inclusion and ICF, ανταλλάσοντας τεχνογνωσία με ομοειδείς Ευρωπαϊκούς Φορείς σχετικά με την απασχόληση, την ένταξη και την Διεθνή Ταξινόμηση της Λειτουργικότητας Αναπηρίας (ICF).

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2021 η Ε.Γ.Ν.Υ.Α., συμμετείχε σε διαδικτυακό σεμινάριο του Οργανισμού European Platform for Rehabilitation με θεματική ενότητα: «Building organisational excellence: Social media», ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία και στρατηγικές προώθησης από ομοειδείς Ευρωπαϊκούς Φορείς.

Είχαμε τη χαρά να είμαστε Οργανισμός Υποδοχής για ένα Κέντρο Ειδικής Αγωγής από την Πολωνία, το «Zespół Szkół im. Janusza Korczaka» στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +
Την εβδομάδα 19-23 Ιουλίου 2021 οι επισκέπτες μας περιηγήθηκαν στα Εργαστήριά μας και παρατήρησαν τη δράση του Οργανισμού μας υπό την καθοδήγηση των ωφελούμενων.

Ευρωπαϊκές Συνεργασίες - ΕΓΝΥΑ
Ευρωπαϊκές Συνεργασίες - ΕΓΝΥΑ

Συνεργαστήκαμε με τον Διεθνή νεανικό Οργανισμό AIESEC στην Ελλάδα, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Διεθνούς Εθελοντικής Εργασίας “Global Volunteer” της AIESEC. Για διάρκεια 6 εβδομάδων (Ιούνιος – Ιούλιος 2021) η Ε.Γ.Ν.Υ.Α. φιλοξένησε το κοινωνικό project “NGO4change”, με την υποδοχή 2 εθελοντριών από το εξωτερικό, οι οποίες απασχολήθηκαν ενεργά στον Φορέα μας στα αντικείμενα του μάρκετινγκ, της διαχείρισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, της προώθησης και της δικτύωσης, προβάλλοντας τη δράση και το όραμα του Οργανισμού μας, και προωθώντας την ανάπτυξη νέων συνεργασιών.

Ευρωπαϊκές Συνεργασίες - ΕΓΝΥΑ
Ευρωπαϊκές Συνεργασίες - ΕΓΝΥΑ

Η Στέγη της Ε.Γ.Ν.Υ.Α. στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + 2020 υλοποίησε κατά την περίοδο 06/06/2021 – 12/06/2021 την πρώτη χρηματοδοτούμενη Μαθησιακή Κινητικότητα Key Action 1 (ΚΑ1) στον τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τίτλο σχεδίου «Η νέα εποχή της Ε.Γ.Ν.Υ.Α.» (“The new era of EGNYA”). Αναλυτικότερα, οι 7 συμμετέχοντες της κινητικότητας προερχόμενοι από διαφορετικά τμήματα απασχόλησης και ειδικότητες, επισκέφτηκαν το Ειδικό Εκπαιδευτικό Κέντρο Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Krakowie και πραγματοποίησαν επιτόπια παρακολούθηση εργασίας (Job Shadowing), παρατηρώντας και ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία σε καινοτόμες πρακτικές – μεθόδους εκπαίδευσης και παρέμβασης.

Ευρωπαϊκές Συνεργασίες - ΕΓΝΥΑ
Ευρωπαϊκές Συνεργασίες - ΕΓΝΥΑ

Μείνετε Ενημερωμένοι

Ενημερωθείτε για τα Τελευταία Νέα

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία για τα θέματα που αφορούν τα άτομα με νοητική αναπηρία; Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν την κοινότητά μας.

1) Η Δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας των δομών από τα ΚΔΗΦ/Λοιπά Κέντρα, τα οποία χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο ΠεΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-202, μέχρι 31/12/2025.

H ΕΓΝΥΑ με την ένταξη της Δομής στην ΠΠ 2021-2027, εξασφαλίζει τα κάτωθι:

Α) Την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες, ως εξής:

i) εκτίμηση αναγκών, εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένου πλάνου εκπαίδευσης, φροντίδας και αποκατάστασης, μεταξύ των οποίων υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης,

ii) εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες και σε δεξιότητες καθημερινής ζωής, με ιδιαίτερη αναφορά σε εφαρμογές της

σύγχρονης τεχνολογίας, στην υποστηριζόμενη λήψη απόφασης και σε προγράμματα σεξουαλικής αγωγής και υγείας, καθώς και στην προετοιμασία για την αυτόνομη ή υποστηριζόμενη διαβίωση,

iii) ανάπτυξη και προαγωγή των επαγγελματικών/εργασιακών δεξιοτήτων, μεταξύ των οποίων επαγγελματικός

προσανατολισμός και προεπαγγελματική κατάρτιση,

iv) προώθηση στην απασχόληση και εργασιακή ένταξη, με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων,

v) υποστηρικτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο,

vi) παρασκευή γευμάτων και εστίαση των ωφελούμενων,

vii) ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες,

viii) προγράμματα εκπαίδευσης, υποστήριξης και συμβουλευτικής των οικογενειών ή/και των φροντιστών,

ix) προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης της κοινότητας για θέματα που αφορούν στην αναπηρία, στην

καταπολέμηση σχετικών προκαταλήψεων και σην υιοθέτηση σύγχρονων αντιλήψεων για αυτήν,

x) προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης για το προσωπικό και τους εθελοντές,

xi) καταγραφή και συνεχής αξιολόγηση των δραστηριοτήτων,

xii) μεταφορά των ωφελούμενων από και προς τη Δομή

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται τουλάχιστον 4 και όχι πάνω από 8 ώρες για κάθε ωφελούμενο ανά ημέρα, κατάτις εργάσιμες ημέρες, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των ωφελούμενων από και προς τη Δομή.

Β)Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς/φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιώνόπως τα Κέντρα Κοινότητας, και άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα(π.χ. δήμους, αθλητικούς, πολιτιστικούς ή άλλου είδους συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότητα κτλ), με στόχο τη διασύνδεση της δομής με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.