Η ΕΓΝΥΑ συμμετείχε στο ετήσιο συνέδριο του EASPD και στις εκδηλώσεις προς τιμήν των 25 χρόνων λειτουργίας του. Το EASPD αποτελεί την Ευρωπαϊκή ένωση φορέων παροχής υπηρεσιών σε ανθρώπους με αναπηρία. Οι εκδηλώσεις και το συνέδριο έλαβαν χώρα στις Βρυξέλλες την περίοδο από 12 έως 15 Οκτωβρίου. Η ομάδα της ΕΓΝΥΑ συμμετείχε και στις προσυνεδριακές συναντήσεις αλλά και στην παρουσίαση του project ENTELIS+ τα οποία
διεξήχθησαν στις 12 Οκτωβρίου.

Το ετήσιο συνέδριο του EASPD με τίτλο : Το μέλλον είναι τώρα: Πρόσωπό-κεντρική Τεχνολογία και ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία το οποίο έλαβε χώρα το διήμερο 13/14 Οκτωβρίου. Στα πλαίσια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν κάποιες από τις πιο σημαντικές καινοτομίες όσον αφορά την πρόοδο και ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τομέα που αφορά τα άτομα με αναπηρία αλλά και τους παρόχους υπηρεσιών. Αναδείχθηκε επίσης η ανάγκη, από την πλευρά των οργανισμών, για συνεχή εγρήγορση και ικανότητα προσαρμογής στις σύγχρονες και συνεχώς εναλλασσόμενες συνθήκες, πάντα με στόχο, την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών τους. Στα συγκεκριμένα πλαίσια επομένως η ομάδα της ΕΓΝΥΑ συμμετείχε στα εργαστήρια σχετικά με την πρόοδο διάφορων Ευρωπαϊκών projects, καθώς και στις συναντήσεις που σχετίζονται με τη συμπερίληψη στην αυτόνομη διαβίωση.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Gala Dinner έγινε η απονομή των βραβείων καινοτομίας σε φορείς που διακρίθηκαν για τη δράση, την καινοτομία και τις καλές πρακτικές στην εκάστοτε κατηγορία. Αποχαιρετήσαμε επίσης, τον ιδρυτή και γενικό γραμματέα του EASPD Luk Zereldo και υποδεχθήκαμε τη νέα γενικό γραμματέα Maya Doneva.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αλλά και των εκδηλώσεων, ο φορέας μας ήρθε σε επαφή με άλλους φορείς-μέλη του EASPD αναπτύσσοντας έτσι το δίκτυο μας. Ανταλλάξαμε τεχνογνωσία και καλές πρακτικές θέτοντας τις βάσεις για μελλοντικές συνεργασίες.

https://www.easpdconference.eu/