Επισκεφθήκαμε τον Πολιτιστικό Χώρο τέχνης “ΠΕΣ Πολυτροπον” και θαυμάσαμε την εκπληκτική συλλογή έργων τέχνης που διαθέτουν.