Την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017, στα πλαίσια της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020, συμμετείχαμε στην 11η ημερίδα Στίβου που διοργάνωσε ο Δήμος Αγίας Παρασκευής.